BIOGENETICS, ciencias ómicas aplicadas...

BIOGENETICS ®-ek teknologia disruptibo berriak garatzen ditu genomika, proteomika eta metabolomikaren aplikazio praktikorako, hain zuzen ere nekazaritzako elikagaiak, nekazaritza eta abelazkuntza eta biodibertsitatearen kontserbazioaren sektoreetan.

BIOGENETICS ®-ek jabetzan dauzkan fingerprintig edo GENOMID ® bezalako bio-identifikazio teknologia potente eta berritzaileak ditu. Aipaturiko GENOMIDek irtenbide eraginkorrak eta erabilera anitzekoak eskaintzen ditu identifikaziorako, bitan egiaztagarria eta falktsutuezina. Identifikazio hori edozein izaki bizidun edota izakiotatik sortutako nekazaritzako produktuena izan daiteke.

Horrekin guztiarekin batera, 2DNA plataforma bio-informatiko esklusiboaren garapenak, zeinak zilegi egiten duen funtzionalitate QRdun (quick response) 2D kode grafikoen bitartez identifikaturiko genotipoaren errepresentazio grafikoa, posible egiten du bere aplikazioa erabilera praktiko askotan eta bereziki nekazaritzako elikagaien identifikaziorako.

"Identitate bermatuaren" zertifikazio sistema hau lotu egiten da, edozein smartphone erabilita eskanea daitezkeen 2DNA kodeetan automatikoki programaturiko ekintzen bitartez, "SeQFood" deritzon Interneteko sare tematikoarekin, era horretara egun diren nekazaritzako elikagaien kalitate zertifikaziorako eskemak hobetzeko potentzial ikaragarri handia eskaintzen da elikagaien segurtasuna hobea lortzen delako, beste horrenbeste ekoizle eta banatzaileentzako balio erantsiarekin, bai eta kontsumitzailearen asebetetzearekin.

Tecnologiak

 • 2DNA edo "genoma digitala" >

  BIOGENETICS(r)ek garaturiko 2DNA kodeek izaki bizidunen bio-identifikazio molekularraren aro berri baten hasiera markatuko duen kontzeptu berria dakarte.  Read More
 • GENOMID - Elikagaien Etiketatze Inteligentea >

  GENOMID ® babestuta eta jabetzan den teknologia bat da. Bere helburua nekazal, abeltzain zein arrantza produktuen identifikazio kualitatibo nahiz kuantitatiboa egitea Read More
 • EkoMolekular >

  EkoMolekular  BIOGENETICSek doitu duen teknologia multzoa da, hain zuzen ere biodibertsitatearen zaintzea eta motorizatzearekin erlazionaturiko alderdien ohiko analisirako, betiere erreminta Read More
 • PatoGENOM >

  PatogeNOM patologia infekzioso eta kongenikoen diagnostiko molekularren produktu (kits) eta zerbitzu sorta bat da. BIOGENETICSek RT-PCR eta PCR (azken puntua) bidez Read More
 • 1